Wikia


Mäöres vriej (Aad-Mäöres: Miùrrus kùùùr) is 'd vólksleed ven Mäörese èn is veur g'm ieëstem kieëre ópgesjreve gewaore dórch Xäöke Bigùenan in g'm jaore 650 in g'r aad-mäöreser spraok. Waorsjienlik besteit 'd vólksleed sjoean väöl lenger. Óffesjieël gezeen is die tèks in g'm Aad-Mäörese die ènnig lenjesboeal, meh me zink euver g'm algemeine nör die lèmbörgsj vèrzje, wiel die meis luuj neet zoea good zeen in g'm Aad-Mäörese.

Tèks Edit

 • Lháá Miùrrus jíì shûkáàniim
 • Lhã bíìkì hâkíí küm
 • Kübütuèj lhîî, lhîî khûètìst
 • Âÿkhímënê öl.
 • ...
 • Khuà Miùrrus shááènuèk lokô
 • Khùùshë kür dõ këp hùèô
 • Ãkÿíìmîmuèj, lhîî uèdìst
 • Ô sáámíìtê köl.
 • ...
 • Khü Miùrrus jíì tôpô
 • Sááh kh kûníím ô tüüp
 • Ô uèdìst lhîî khüíí südíí
 • Ô püüri Miùrrus jíì kuèè.
 • Det Mäöres gaerdet lenjer
 • Die krieëne ed'ren daag
 • Laot heure det, detse perjieërs
 • B'ink mich neet.
 • ...
 • Wen Mäöres haj gewónne
 • Jönsj örs in stal gedemp
 • Laot aanlaeve, detse zuus
 • Ennen aektes löp aan.
 • ...
 • Sins Mäöres is gekaome
 • Me zien hert manzjaar en geit
 • En zuusse det ich gerbluij
 • Ennen órpel is bliej.

Zuuch ouch Edit


Stèrn
Dees ziej is verwikiedj gewaore. Dees ziej is beslaoten es ein ózzer gooj ziej tö zeen. Mieë daereuver luues se-n hie.
Stèrn